Meer resultaten voor fysiotherapie kngf

 
fysiotherapie kngf
 
de Fysiotherapeut De expert in houding en beweging.
In de media: eHealth op de werkvloer. Knieartrose patiënten met comorbiditeit hebben ook veel baat bij fysiotherapie. In de media: Lopers haken af bij blessures. In de media: Gezonder leven? Loop een rondje, pak de fiets, maak schoon, hoe dan ook: bewéég.
Fysiotherapeuten en KNGF in actie tegen regeldruk Zorgvisie.
Dat schrijft voorzitter Guusje ter Horst van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie aan de Vaste Kamercommissie VWS. Vandaag demonstreert de Actiegroep Fysiotherapie bij de Tweede Kamer waar om 13.30 het AO over administratieve lasten begint. Regeldruk bij fysiotherapeuten. In 2016 is een werkgroep Administratieve Lasten Paramedie onder leiding van VWS aan de slag gegaan. In 2017 zijn hierover in het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg afspraken gemaakt tussen onder andere KNGF, Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.
KNGF cursus fysiotherapie bij FysioLinks Fysiolinks.
De uitdaging die we hierbij aangaan is de theoretische stof uit de KNGF cursus fysiotherapie op een begrijpelijke manier te vertalen naar het dagelijks werk van de fysiotherapeut. Daarom concentreren we ons in de cursussen niet alleen op wat nieuw is in de fysiotherapie, maar ook op een geschikte onderwijsvorm waarbij de informatie op een optimale manier wordt overgebracht op de cursisten.
Uitkomst overleg tussen SKF en KNGF Keurmerk Fysiotherapie.
Stichting Keurmerk Fysiotherapie SKF en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF hebben gedurende enkele maanden intensieve gesprekken gevoerd met als doel te komen tot één register. Ondanks de inzet van beide partijen gaven de gesprekken onvoldoende houvast om erop te kunnen vertrouwen dat een gezamenlijk register invulling van de kernwaarden van het Keurmerk Fysiotherapie.
KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Fysio Alphen.
Diabetes Type 2. KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor ruim 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.
KNGF beroepsvereniging voor fysiotherapeuten.
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR FYSIOTHERAPIE. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF is de beroepsvereniging van fysiotherapeuten. Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Het lidmaatschap van het KNGF is niet verplicht.
kngf.nl.
De inzet van de Actiegroep Fysiotherapie, individuele fysiotherapeuten en beroepsvereniging KNGF om van de behandelindex een gespreksindicator te maken en de inzet van de PREM niet langer af te wentelen op de fysiotherapeut, heeft bij zorgverzekeraar Menzis tot een onverwacht positieve reactie geleid.
Welkom op KNGF-Richtlijnen.
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF stelt deze richtlijnen en statements online beschikbaar voor zowel leden als niet-leden. Hiermee faciliteert het KNGF kwalitatief goed fysiotherapeutisch handelen op grond van de meest actuele informatie op het gebied van de fysiotherapie.
Home.
online aanmelden voor een KNGF-scholing, een lidmaatschap of het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Met vragen kunt u terecht bij een medewerker van de afdeling Ledenadministratie van het KNGF. Meer informatie over deze afdeling kunt u vinden onder Contact. Bezoek de website van het KNGF, www.kngf.nl.

Contacteer ons