Resultaten voor richtlijnen kngf

 
richtlijnen kngf
 
Fysiotherapie Veenendaal-Noord kwaliteitsregister.
Om toegelaten te worden aan het kwaliteitsregister moet aan de volgende voorwaarden voldoen.: Inschrijving in het BIG-register. Behalen studiepunten accreditatiepunten door na en bijscholing. U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF ook niet-leden. Werken conform de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen KNGF-richtlijnen.
Downloads.
Home Richtlijnen Whiplash Downloads. Downloads RL Whiplash. Praktijkrichtlijn en Verantwoording en toelichting. Bijlage Afkortingen en verklarende woordenlijst. Artrose heup-knie 2018. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Reumatoïde artritis 2018. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. De informatie op deze site is verhuisd naar een nieuwe site: https//www.kngf.nl/kennisplatform.: Vanaf 1 januari 2019 is de site www.fysionet-evidencebased.nl, waar u nu naar kijkt, niet meer bereikbaar. print disclaimer copyright KNGF.
Praktijkvoorwaarden fysiotherapie.
In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF. Alle fysiotherapeuten van onze praktijk staan ingeschreven in het BIG register. Dit register, dat voor iedereen raadpleegbaar is per telefoon of internet, geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.
Kwaliteit en beleid KNGF Info PMC/Fysiotherapie De Hoek.
meedoen in een algemeen klachtenregeling. Vanuit het KNGF zijn reeds een aantal richtlijnen voor specifieke doelgroepen ontwikkeld. Deze richtlijnen vormen een referentiekader voor het methodisch-technisch handelen. Kennis en gebruik van deze richtlijnen draagt bij tot de effectiviteit van het fysiotherapeutisch handelen.
Kwaliteit en richtlijnen Balans Digitaal.
Deze is ontwikkeld door een Specialistenvereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF. Het KNGF Evidence Statement is samengevat op een kaart stroomdiagram. Wat is dyslexie? Dyslexie in het gezin. Dyslexie op school. Kwaliteit en richtlijnen. Wat is ADHD?
Praktijkrichtlijn.
Home Richtlijnen Whiplash Praktijkrichtlijn. Verwijzing en aanmelding. Fase 1 tot vier dagen. Fase 2 vier dagen tot drie weken. Fase 3 drie tot zes weken. Fase 4 zes weken tot drie maanden. Fase 5 en 6 meer dan drie maanden. Afsluiting en verslaglegging. Artrose heup-knie 2018. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Reumatoïde artritis 2018. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. De informatie op deze site is verhuisd naar een nieuwe site: https//www.kngf.nl/kennisplatform.: Vanaf 1 januari 2019 is de site www.fysionet-evidencebased.nl, waar u nu naar kijkt, niet meer bereikbaar. print disclaimer copyright KNGF.
FSV Fysiek KNGF richtlijnen.
De KNGF Evidence Based Products site is uw online hulp: voor, tijdens en na een behandeling. U vindt hier mono en multidisciplinaire richtlijnen, evidence statements en standaarden beweeginterventies, die eigendom zijn van het KNGF of waarin het KNGF heeft geparticipeerd.
Richtlijnen.
Parkinson 2017 Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 Artrose heup-knie Beroerte 2014 COPD Enkelletsel Hartrevalidatie 2011 Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie 2011 Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden Whiplash Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Aan de linkerzijde van de website ziet u een overzicht van de beschikbare richtlijnen. Klik op een richtlijnnaam om alle beschikbare gegevens over deze richtlijn te raadplegen. Zodra u de keuze voor een richtlijn heeft gemaakt, kunt u snel door de richtlijn navigeren door in de linkerkolom op de verschillende onderwerpen te klikken. Onder andere in samenwerking met Zuyd Hogeschool in Heerlen heeft het KNGF een database opgericht waarin alle klinimetrie vragenlijsten/meetinstrumenten staat beschreven.
PDF KNGF-richtlijn Manuele Therapie bij Lage-rugpijn.
Er zijn in Nederland inmiddels meerdere monodisciplinaire richtlijnen voor rugklachten gepubliceerd: de NHG standaard voor huisartsen 5, de NVAB richtlijn voor bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen 6, de KNGF richtlijn voor fysiotherapeuten 7 en de KNGF richtlijn voor manueeltherapeuten 8. De Nederlandse richtlijnen sluiten in hoge mate aan bij internationale richtlijnen Koes 2004.

Contacteer ons