Op zoek naar richtlijnen kngf?

 
richtlijnen kngf
 
Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut NHG.
Home Richtlijnen praktijk Richtlijnen ICT Richtlijnen. Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut. Deze in 2010 gelanceerde NHG/KNGF-richtlijn biedt huisarts en fysiotherapeut de basis voor de overdracht van zorginhoudelijke gegevens. De richtlijn geeft. het format voor de verwijsbrief en de consultvraag die het de fysiotherapeut in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor de patiënt komt en wat de vraag van de huisarts is. het format voor de retourbrief van de fysiotherapeut die de huisarts direct inzicht geeft in het antwoord op de vraagstelling en welke nazorg de fysiotherapeut voorstelt. het format voor de informatie-uitwisseling in geval van directe toegang fysiotherapie DTF. de geëigende momenten om elkaar te informeren. de relatie met HIS respectievelijk FIS of EMD voor maximale geautomatiseerde ondersteuning. Herzien in 2012. Deze richtlijn is door NHG en KNGF ontwikkeld in het kader van het project e-Paramedici van Nictiz.
Richtlijnen.
Aan iedere richtlijn zijn addenda klinimetrie bijvoorbeeld Artrose heup-knie toegevoegd met aanbevolen/optionele meetinstrumenten, de richtlijn Whiplash uitgezonderd, aangezien deze richtlijn binnenkort wordt herzien 30 oktober 2016. De richtlijnen kunnen niet meer als gedrukte versie worden besteld 1 augustus 2016. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. print disclaimer copyright KNGF.
Richtlijnen kngf.nl.
Het KNGF heeft een groot aantal richtlijnen, evidence statements en standaarden beweeginterventies ontwikkeld en is betrokken geweest bij de totstandkoming van veel multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden. Hierdoor is voor nagenoeg iedere vaak voorkomende aandoening binnen de fysiotherapie een evidence-based product te raadplegen.
Home.
Welkom bij de KNGF website voor Evidence Based Products. De KNGF Evidence Based Products site is uw online hulp: voor, tijdens en na een behandeling. U vindt hier mono en multidisciplinaire richtlijnen, evidence statements en standaarden beweeginterventies, die eigendom zijn van het KNGF of waarin het KNGF heeft geparticipeerd.

Contacteer ons