Zoeken naar kngf kwaliteitsregister

 
kngf kwaliteitsregister
 
Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie CKR voor deelregister en aantekenregister.
In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kw aliteitsregister BOCK. Voor registratie in het register van Algemeen Fysiotherapeut moet je voldoen aan onderstaande 6 punten.:
Home.
online aanmelden voor een KNGF-scholing, een lidmaatschap of het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Kies Inloggen om uw gegevens te bekijken. Hebt u nog geen account en wachtwoord voor MijnKNGF? Kies dan Registreer en maak uw account aan. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het KNGF lidmaatschap, een lidmaatschap van een beroepsinhoudelijke vereniging of het CKR.
Centraal Kwaliteitsregister Fysio Flex.
Om de kwaliteit van de fysiotherapeuten te kunnen waarborgen, heeft de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie KNGF, het CKR in het leven geroepen. Om als fysiotherapeut in dit register ingeschreven te kunnen staan, moet hij aan een aantal eisen voldoen.
Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie CKR kngf.nl.
Indien door het KNGF of een BI wordt aangegeven dat de scholing relevant is voor haar deelregister, dan kunnen de punten worden toegekend aan het betreffende vakinhoudelijk deel van het kwaliteitsregister. De BI levert geeft een lijst aan met relevante scholingsactiviteiten.

Dit is echter niet onvoorwaardelijk; als afschaffing zou zorgen voor een stijging van de zorgpremies, is nog maar 299, procent voor. Dit jaar betaalde bijna de helft van de verzekerden het volledige bedrag van het eigen risico dat zij kozen.
Studiepunteneis kngf.nl.
U moet een minimaal aantal punten halen door het volgen van vakinhoudelijk geaccrediteerde scholing. Facultatief kunt u ook punten bijschrijven met activiteiten die binnen het kwaliteitsdeel vallen. In het Centraal Kwaliteitsregister CKR Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.
Keurmerk Fysiotherapie het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten.
De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.
Een nieuw kwaliteitsregister en een nieuwe contributiestructuur! Praat erover met het KNGF Bestuur kngf.nl.
Naar het overzicht. Een nieuw kwaliteitsregister en een nieuwe contributiestructuur! Praat erover met het KNGF Bestuur. 20 feb 2018. Kom naar 1 van de 5 bijeenkomsten! Kwaliteit en registratie veranderen. Het CKR wordt formeel per 1 januari 2020 vervangen door het geheel nieuwe Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland KRF NL.

Contacteer ons