Zoeken naar richtlijn verslaglegging kngf

 
richtlijn verslaglegging kngf
 
Nieuwe Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering kngf.nl.
De fysiotherapeut wordt op die manier in zijn/haar deskundigheid erkend. Een hele verbetering ten opzichte van de hoeveelheid velden die bij de huidige richtlijn verslaglegging 2011 moeten worden ingevuld. Voor de totstandkoming van de nieuwe Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering heeft het KNGF haar leden en externe partijen geraadpleegd.
Fysiotherapeutische verslaglegging 2011.
Kies een richtlijn. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. Motorische schrijfproblemen bij kinderen. Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie. Kies een statement. motorische schrijfproblemen bij kinderen. revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie. Kies een diagnostisch of therapeutisch proces. Type je trefwoorden in. Vind snel je relevante informatie in de Evidence Based Products via de tabs of uitgebreid zoeken met trefwoorden! De zoekmachine bij Richtlijnen is op de menubalk geplaatst! Parkinson 2017 Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 Artrose heup-knie Beroerte 2014 COPD Enkelletsel Hartrevalidatie 2011 Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie 2011 Whiplash Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Parkinson 2017 Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 Artrose heup-knie Beroerte 2014 COPD Enkelletsel Hartrevalidatie 2011 Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie 2011 Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden Whiplash Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Home Richtlijnen Fysiotherapeutische verslaglegging 2011. Verantwoording en toelichting. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. print disclaimer copyright KNGF.
Fysiotherapeutische verslaglegging.
Onderstaande EPD's' voldoen aan het Programma van Eisen van het KNGF en zijn daardoor in het bezit van het Keurmerk Fysio-EPD. Een overzicht van alle softwarepakketten vind je hier. In de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging is beschreven welke gegevens van het methodisch fysiotherapeutisch handelen moeten worden vastgelegd.
Richtlijnen.
Klik op een richtlijnnaam om alle beschikbare gegevens over deze richtlijn te raadplegen. Zodra u de keuze voor een richtlijn heeft gemaakt, kunt u snel door de richtlijn navigeren door in de linkerkolom op de verschillende onderwerpen te klikken. Onder andere in samenwerking met Zuyd Hogeschool in Heerlen heeft het KNGF een database opgericht waarin alle klinimetrie vragenlijsten/meetinstrumenten staat beschreven.
B. Verslaglegging per stap van het methodisch handelen.
In de tweedelijnszorg is de in deze richtlijn beschreven werkwijze soms minder expliciet en minder herkenbaar vanwege andere procedures rond verwijzing en aanmelding en kortere communicatielijnen. Het hele proces en de volledige besluitvorming rond verwijzing en aanmelding kan bijvoorbeeld plaatsvinden in één multiprofessioneel overleg. Voor de verslaglegging maakt het echter geen verschil hoe het proces georganiseerd is en of de vast te leggen gegevens in het dossier van de fysiotherapeut, in het informatiesysteem van de instelling of in het multiprofessioneel dossier zijn vastgelegd, zolang de fysiotherapeut maar kan beschikken over de gegevens die nodig zijn voor het methodisch fysiotherapeutisch handelen.
Downloads.
Wilt u de sinds 1 januari 2016 niet meer van toepassing zijnde KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging 2011 inzien? Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Verantwoording en toelichting. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. print disclaimer copyright KNGF.

Contacteer ons