Meer resultaten voor kngf plusprogramma

 
kngf plusprogramma
 
Samenwerking KNGF en ZKA, een plus?
Het KNGF neemt de start en de implementatie van haar Plusprogramma voortvarend ter hand, zo gaat verantwoordelijk KNGF bestuurslid Kitty Bouten het land in om in interactieve bijeenkomsten, onder de gezellig klinkende uitnodiging RGF-café, deze activiteit onder fysiotherapeuten te promoten.
Kandidaat KNGF PLUS praktijk Fysiotherapie OpMaat.
U heeft uw praktijk aangemeld voor deelname aan het KNGF Plusprogramma. Uw inschrijving is inmiddels beoordeeld en voldoende bevonden. Het beoordelingsformulier is als bijlage toegevoegd. Vanaf 1-4-2017 staat uw praktijk aangetekend als Kandidaat Pluspraktijk bij het KNGF Plusprogramma. O O O wat ben ik trots op mijn praktijk en mijn superteam!
KNGF Plusprogramma kngf.nl.
Het KNGF Plusprogramma ondersteunt praktijken bij de aanmeldprocedure voor een Plusovereenkomst en start medio mei 2018. Het doorlopen van het KNGF Plusprogramma of deelname aan een ander, door Zilveren Kruis erkend, praktijkkwaliteitsregister is een belangrijke voorwaarde voor een Plusovereenkomst bij ZK.
FMT de Woldstreek te Slochteren.KWALITEITSPROGRAMMAS.
Daarbij wordt ook inhoudelijk gekeken naar de beste manier van behandelen bij een specifieke klacht. Daarnaast participeren wij ook in het Plusprogramma van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie KNGF. Het KNGF Plusprogramma is opgestart vanuit aanvullende eisen van het Zilveren Kruis.
KNGF Plusprogramma Dashboard Landelijke Database Fysiotherapie.
KNGF Plusprogramma Dashboard. Praktijken die deelnemen aan het KNGF Plusprogramma dienen aangesloten te zijn op de Landelijke Database Fysiotherapie. Dataverzameling is een onderdeel van het KNGF Plusprogramma. Praktijken kunnen de data monitoren via de KNGF-ZKA rapportage van de Landelijke Database Fysiotherapie.
Nieuwe instapvoorwaarden Plusprogramma Paramedici Zilveren Kruis.
Let op de uiterste inschrijfdatum voor dat kwaliteitsregister. Nieuwe instapvoorwaarden kwaliteitsregisters Keurmerk en KNGF Plusprogramma. Zilveren Kruis voert een nieuw beleid met betrekking tot haar plusovereenkomsten voor fysiotherapiepraktijken. Praktijken die een plusovereenkomst willen afsluiten kunnen gebruik maken van de kwaliteitsregisters van het KNGF of het Keurmerk.
KNGF Plusprogramma: instapvoorwaarden en aanmelding.
De netto respons op de vragenlijsten voor de CQ-index in 2016 over alle patiënten van een praktijk wordt gesteld op 100. Ga naar de pagina over het KNGF Plusprogramma op kngf.nl. Vanaf 1 mei 2017 kun je je via de website van KNGF aanmelden voor het KNGF Plusprogramma.

Contacteer ons