Op zoek naar kngf richtlijn cva?

 
kngf richtlijn cva
 
E Premobilisatiefase.
Om het risico op het ontstaan van DVT te verminderen, moeten patiënten na het CVA, indien mogelijk, direct gemobiliseerd worden staan en/of lopen onder begeleiding van een fysiotherapeut. 41 Vroegtijdige betrokkenheid mantelzorgers. Er zijn aanwijzingen dat de revalidatie optimaler verloopt als de mantelzorger van de patiënt zo vroeg mogelijk geïnformeerd wordt over mogelijkheden en onmogelijkheden van de patiënt. B Algemene behandelprincipes en uitgangspunten van fysiotherapie. C Diagnostisch proces. D Prognosticeren van het functioneren. G Cognitieve revalidatie. H Rapportage, verslaglegging en afsluiting. Verantwoording en toelichting. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. print disclaimer copyright KNGF.
Downloads.
De KNGF-richtlijn Enkelletsel is op grond hiervan aangepast. De aanbevolen en optionele meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl. Verantwoording en toelichting. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. print disclaimer copyright KNGF.
C.2.1 Aanbevolen meetinstrumenten.
Deze meetinstrumenten vormen een voorkeursset van meetinstrumenten die, indien relevant, bij alle patiënten met een CVA kunnen worden gebruikt om belangrijke stoornissen in functie en beperkingen in activiteiten en participatie vast te leggen. Al deze meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl. Overzicht van de aanbevolen meetinstrumenten. 10MLT Tien-meter looptest; BBS Berg Balance Scale; BI Barthel Index; FAC Functional Ambulation Categories; FAT Frenchay Arm Test; FMA Fugl-Meyer Assessment; MI Motricity Index; TCT Trunk Control Test. Cursief performancetest/functietest; niet cursief vragenlijst/observatielijst. indien FAC 3. NB Voor het in kaart brengen van participatie, externe en persoonlijke factoren zijn in deze richtlijn geen aanbevolen meetinstrumenten beschreven. Bron: Swinkels RAHM, Meerhoff GA, Beekman E, Beurskens AJHM. Raamwerk Klinimetrie voor evidence based products. Amersfoort: KNGF; 2016.
Beroerte 2014.
Kies een richtlijn. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. Motorische schrijfproblemen bij kinderen. Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie. Kies een statement. motorische schrijfproblemen bij kinderen. revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie. Kies een diagnostisch of therapeutisch proces. Type je trefwoorden in. Vind snel je relevante informatie in de Evidence Based Products via de tabs of uitgebreid zoeken met trefwoorden! De zoekmachine bij Richtlijnen is op de menubalk geplaatst! Parkinson 2017 Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 Artrose heup-knie Beroerte 2014 COPD Enkelletsel Hartrevalidatie 2011 Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie 2011 Whiplash Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Parkinson 2017 Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 Artrose heup-knie Beroerte 2014 COPD Enkelletsel Hartrevalidatie 2011 Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie 2011 Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden Whiplash Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Home Richtlijnen Beroerte 2014. Verantwoording en toelichting. Verantwoording en toelichting. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. print disclaimer copyright KNGF.
Overzicht van Richtlijnen Kennisnetwerk CVA NL.
de zorg aan patienten met een CVA. Richtlijn behandeling van cerebrale spasticiteit 2016. Richtlijn psychiatrische gevolgen van hersenletsel 2017. Richtlijn herseninfarct en hersenbloeding 2018. Richtlijn neuropsychologische revalidatie 2017. Richtlijn beroerte ergotherapie. Richtlijn beroerte KNGF 2014. Richtlijn beroerte logopedie diagnostiek en behandeling van afasie.
B.4.5 Cerebrovasculair accident CVA.
De mogelijke gevolgen van een CVA, waaronder een verminderde loopvaardigheid, kunnen een beperking vormen voor de trainbaarheid van de patiënt. De fysiotherapeut dient hiermee rekening te houden in het trainingsprogramma. Zie de KNGF-richtlijn Beroerte voor aanbevelingen over de fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met een beroerte. Aantal keren bekeken: 7438. Verantwoording en toelichting. B.2.1 Rode vlaggen. A.5 Aspecifieke en specifieke lage rugpijn. B.6.1 Aanbevolen meetinstrumenten. Fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Klachten aan de arm nek en of schouder KANS. Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. Verantwoording en toelichting. Verslaggeving, terugrapportage naar de verwijzer en samenwerking. Juridische betekenis richtlijnen. print disclaimer copyright KNGF.
Home.
Parkinson 2017 Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 Artrose heup-knie Beroerte 2014 COPD Enkelletsel Hartrevalidatie 2011 Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie 2011 Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden Whiplash Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Download KNGF richtlijn als pdf.
Richtlijnen.
Klik op een richtlijnnaam om alle beschikbare gegevens over deze richtlijn te raadplegen. Zodra u de keuze voor een richtlijn heeft gemaakt, kunt u snel door de richtlijn navigeren door in de linkerkolom op de verschillende onderwerpen te klikken. Onder andere in samenwerking met Zuyd Hogeschool in Heerlen heeft het KNGF een database opgericht waarin alle klinimetrie vragenlijsten/meetinstrumenten staat beschreven.

Contacteer ons