Resultaten voor kngf klachtenregeling

 
kngf klachtenregeling
 
KNGF Klachtenregeling Fysiotherapiepraktijk.
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen.
Klachtenregeling kngf.nl.
Hieronder leest u meer informatie over de Klachtencommissie Fysiotherapie. Klachtenregeling voor patiënten. Iedere fysiotherapeut moet zich verplicht aansluiten bij een klachtenregeling. Bent u in loondienst, dan regelt uw werkgever dit. Bent u zelfstandig, dan kunt u zich als KNGF-lid kosteloos aansluiten bij onze klachtenregeling.
Klachtenregeling Fysiotherapie Michiel Kroes.
In dat geval kunt u, als de fysiotherapeut in een praktijk werkt, terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie KNGF. Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken bijvoorbeeld een ziekenhuis, geldt meestal de klachtenregeling van de instelling.
Klachtenregeling.
Wij gaan secuur om met uw klacht en willen ons en de kwaliteit van zorg graag verbeteren waar mogelijk. Samen vinden we een oplossing. Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de KNGF klachtenregeling, beroepsvereniging voor de fysiotherapie. Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com.
Wkkgz klachtenfunctionaris en geschillenregeling FysioGroep Haaglanden.
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz geeft nieuwe regels voor een klachten en geschillenregeling en vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector Wkcz. De huidige klachtenregeling van het KNGF wordt aan de Wkkgz aangepast.De Wkkgz verplicht de zorgaanbieder om intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten.
klachtenregeling Fysiotherapie Sminia.
Komt u er op die manier ook niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, kortweg KNGF. Fysiotherapie Sminia maakt gebruik van de klachtenregeling van het KNGF. Dit betekent dat u altijd terecht kunt bij een onafhankelijke klachtencommissie.
Klachtenregeling. fysiotherapie medi-mere Almere.
Patiënten kunnen zich rechtstreeks tot de praktijkhouders wenden. Patiënten kunnen middels het reglement klachtenregeling fysiotherapie van het KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie een officiële klachtenprocedure starten. Patiënten hebben gratis toegang tot een klachten functionaris en kunnen terecht bij de geschillen commissie van het KNGF www.KNGF.nl.
Klachtenregeling Fysiotherapie HIER!
Is ondanks alle inspanningen de cliënt niet tevreden gesteld, dan wordt de cliënt doorverwezen naar de Klachtencommissie van het KNGF of bij het Regionaal Tuchtcollege om de klacht formeel in te dienen. Hierbij volgt de klachtenprocedure conform het Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF.
Klachtenregeling KNGF AnsvanNoord.nl.
Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling?

Contacteer ons